ஹௌரா இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Canal Side Road, 38/3, Kalabagan Ln, Shibpur, Howrah

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Chaudhury Para Ln, Santragachi, Ramrajatala, Howrah

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

140/1, Salkia School Road, Opposite Ghasbagan Maidan, Babudanga, Howrah, West Bengal 711101, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Jaladhulagori Toll Plaza, Vill. & Post: Jala National Highway 6,Dhulagarh, NH 6, Poly Park, Dhulagori, Howrah, West Bengal 711302, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Nh-6, Vill.Jaladhulagori, Beside Dhulagarh Toll Tax, Dhulagori, Howrah, West Bengal 711302, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Andul Road Podra Howrah Near Moti Wood Co Furniture, Mourigram, Podra Howrah, West Bengal 711109, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Howrah, Andul Mauri, Duillya, Howrah, West Bengal 711302, India, Howrah

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Gadiara Bus Stand, Shyampur Gadiara Road, Gadiara, Howrah, West Bengal 711314, India, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Betore, Ichapur, Howrah, West Bengal 711104, India, Howrah

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

17/5, Bholanath Nandi Lane, Kona Exp Way, Near Santragachi More, Belepole, Ichapur, Howrah, West Bengal 711104, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

NH6, Barunda, West Bengal 711303, India, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

National Highway 6, Near Dhulagori Toll Plaza, Bombay Road, Dhulagori, Howrah, West Bengal 711302, India, Howrah

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

306, 2, Grand Trunk Rd, Belur Bazar, Belur Math, Howrah

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

3, 38, Drainage Canal Rd, Baruipara, Shibpur, Howrah, West Bengal 711104, India, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

344, Netaji Subhash Rd, Mullick Fatak, Kadam Tala, Howrah

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

16/1, Bhola Nath Nandy Lane, Kona Expressway, Howrah

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Off Kona Expressway, Munshidanga Post, Gorfa, Bankra, Howrah, West Bengal 711403, India, Howrah

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

6, Netaji Subhas Road, Naora, Shibpur, Howrah, West Bengal 711101, India, Howrah

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

6, Netaji Subhash Rd, Naora, Shibpur, Howrah

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Kona Expressway Bankra Howrah, West Bengal 711403 India, Howrah

சமையல் வகை: Multi cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி